มั่งคั่งด้วยมนต์มีจริงหรอ

ความมุ่งหวังของคนเราโดยมากล้วนมุ่งหมายความสบายจากการมีเงินมีสินทรัพย์มากมายๆโดยเฉพาะการขึ้นชื่อว่าเป็นมหาเศรษฐี มนุษย์หลายๆคนเลือกทางการ


เป็นมหาเศรษฐีด้วยการตั้งอกตั้งใจดำเนินงาน,ขยัน,มัธยัสถ์,ประหยัด,แม้กระนั้นก็มีมนุษย์ส่วนใดส่วนหนึ่งที่เลือกอ้อนวอนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์,การสวดมนตร์เวทมนต์เวทมนตร์คาถา แต่ว่ายังคงขี้เกียจขาดความทรหดอดทนและก็ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย
ทุกศาสนาย่อมสอนให้คนเป็นคนดีมีคำอบรมสั่งสอนที่สร้างความเลื่อมใสในคุณความดีโดยที่ไม่ทำให้หลงโง่เขลาราวกับ พุทธที่มีบทสวดมนตร์เพื่อเชิดชู คุณพระรัตนตรัยและก็ยังมีมนต์ที่เป็นเครื่องเตือนสติให้ชาวพุทธถือมั่นอยู่ในจริยธรรมอันดีมีเหตุผลไม่หลงโง่เง่าเหมือนดังอาทิเช่นอาคม หัวใจมหาเศรษฐี อุ,อา,กะ,สะ ที่ถ้าเกิดคนไหนหมั่นพร่ำสวดมนตร์และก็ทำตามเวทมนตร์คาถานี้อย่างเคร่งครัดก็จะสามารถเป็นมหาเศรษฐีได้อย่างไม่ยากดังมีเนื้อหาของอาคมดังต่อไปนี้
-อุ อุฏฐานสัมปทา หมายความว่า
ให้ถึงพร้อมความมุมานะ ไม่ว่าจะเป็นขยันสำหรับในการการศึกษาหาความรู้ มีความพร้อมเพรียง รวมทั้งสู้กับการทำงาน มีความทรหดอดทน หนักเอาค่อยสู้ อุตสาหะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความรู้ความเข้าใจ
-อา อารักขสัมปทา มีความหมายว่า
ให้ถึงและการดูแลและรักษา เป็นการคุ้มครองป้องกันสินทรัพย์ทรัพย์สินที่หามาได้จากความมุมานะให้มีความปลอดภัย พูดอีกนัยหนึ่ง ไม่ใช่เพียงแต่อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย ถ้าแม้กระนั้นยังรวมทั้งการไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ปกป้องทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล รวมทั้งการเก็บหอมรอมริบและก็รู้จักการจัดการเงินให้มีการเพิ่มพูน
-กะ กัลยาณีที่ไม่ตยี่ห้อ หมายความว่า
การมีเพื่อนแท้ การคบเพื่อนพ้องดี เช่น มีสหายร่วมงานที่ดีแต่งงานที่ดี รู้จักการเลือกคบคนดีที่มีความบริสุทธิ์ใจ ไม่คิดปอกลอกฉ้อโกงซึ่งกันและกัน รวมทั้งการเสนอแนะในวิธีการที่ถูก ได้พบเห็นอาชีพดีๆวิถีทางสำหรับเพื่อการหาเลี้ยงชีพ และไม่เชิญกันไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย เหลวไหล หรือเล่นการเดิมพัน
-สะ สมชีวิตา แสดงว่า
การดำรงชีพตามควร อาทิเช่น การมีชีวิตอย่างสมถะ ใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะควร ควรจะแก่กำลังทรัพย์สินที่หามาได้ ตลอดจนมีการบริหารค่าครองชีพอย่างรัดกุม ถ้วนถี่ ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย รวมทั้งรู้จักออมเงินเสริมเติม
หัวใจมหาเศรษฐี อุ อา กะ สะ บทนี้ นอกเหนือจากที่จะเป็นคาถาอาคมที่ท่องรวมทั้งภาวนาได้ง่าย ยังสามารถช่วยทำให้คนเดินดินๆคนหนึ่งแปลงเป็นมหาเศรษฐีได้ขอเพียงแค่มีความเชื่อกระทำประพฤติตัวตามบทต่างๆอย่างเคร่งครัดอันเป็นหลักกล้วยๆที่ช่วยทำให้พวกเราทุกคนต่างมีฐานะที่ดียิ่งขึ้นได้ด้วยวิถีที่ความพอดี ใส่รับกับบทกลอนที่ว่า มีสลึงควรจะบรรจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดข้าวของต้องการหากแม้มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากมายจะลำบาก
ท้ายที่สุดนี้ไม่ว่ามนุษย์เราจะมั่งมีด้วยแนวทางไหนก็ไม่มีความจำเป็นหรอกนะครับอยู่ที่ว่าพวกเราหารายได้ส่วนนั้นมาด้วยตนเองหรือประกาศเพียงเท่านั้น

Author: Felicia Harris